Rất nhiều công ty không trường tồn qua thời gian.

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé! Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

ztheme
Mô tả ảnh tại đây Mô tả ảnh tại đây Mô tả ảnh tại đây Mô tả ảnh tại đây Mô tả ảnh tại đây Mô tả ảnh tại đây

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé! Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé! Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!

Chủng loại Gobus 1.0 Gobus 2.0 Gobus 3.0
System 72V/5KW Series 72V/5KW Series 72V/7.5KW AC  
Key Components      
Ác quy (USD) Trojan T-105 12*6v 12xT105(185Ah@5hr rate) 12xT105(185Ah@5hr rate)
Motor 5KW  5KW  7.5KW 
bộ điều khiển Curtis 1205M-6B403(400A@1minute) Curtis 1209B-6402(400A@2minutes) Zapi AC2(400A@2minute)
Performance      
Số chỗ ngồi 8 14 14
Quãng đường di chuyển (cho 1 lần sạc) >80 >80 100-120
Tốc độ tối đa (km/h) 30 30 30
Bán kính vòng quay  5,35 5,35 5,35
Độ dốc tối đa 20% 20% 20%
Tối đa chuyển động sau khi hãm phanh với vận tốc 20km / h ≤4m ≤4m ≤4m
Trọng lượng tải 1120kgs 1120kgs 1120kgs
Trọng lượng tĩnh 1230kgs 1270kgs 1240kgs
Hệ thống lái hệ thống lái trợ lực hệ thống lái trợ lực hệ thống lái trợ lực

Đơn giản là khác biệt. Hãy cho đi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn!

Bình luận về bài viết

 • Xin chào, đây là một bình luận
  Để bắt đầu với quản trị bình luận, chỉnh sửa hoặc xóa bình luận, vui lòng truy cập vào khu vực Bình luận trong trang quản trị.
  Avatar của người bình luận sử dụng Gravatar.

  2 năm trước Trả lời
  • devacc247

   GHi

   2 năm trước
  • devacc247

   Hi

   2 năm trước
 • devacc247

  Hello

  2 năm trước Trả lời
 • devacc247

  Test comment

  2 năm trước Trả lời
Phát Triển Cá Nhân
Trí tuệ doanh nghiệp, chiến lược của cuộc sống
Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của...
Bất Động Sản
COVID làm gì và phát triển như thế nào?
Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của...
Bất Động Sản
NikeEdu chuẩn bị khai giảng hàng loạt khóa học tại HCM
Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của...